Leczenie alergii

Ogólne tło rehabilitacji dziecięcej i jej rodzaje

Rehabilitacja jest – wedle ogólnie przyjętej definicji – procesem medyczno-społecznym ukierunkowanym na podniesienie jakości życia osób dotkniętych różnorakimi problemami zdrowotnymi. Rehabilitacja jest realizowana przede wszystkim o osobach niepełnosprawnych. Zasadniczym celem rehabilitacji jest wyrównanie lub odtworzenie funkcji utraconych, lub – co…

Czytaj więcej