Ogólne tło rehabilitacji dziecięcej i jej rodzaje
Nightingale Home nurse z Unsplash

Rehabilitacja jest – wedle ogólnie przyjętej definicji – procesem medyczno-społecznym ukierunkowanym na podniesienie jakości życia osób dotkniętych różnorakimi problemami zdrowotnymi. Rehabilitacja jest realizowana przede wszystkim o osobach niepełnosprawnych. Zasadniczym celem rehabilitacji jest wyrównanie lub odtworzenie funkcji utraconych, lub – co ma miejsce zwłaszcza w przypadku dzieci – nieukształtowanych.

Przesłanki przemawiające za rehabilitacją noworodków, dzieci i młodzieży

Na samym wstępie warto sobie zadać pytanie, co do argumentów, jakie przemawiają za podjęciem procesu rehabilitacyjnego. Pierwszym rodzajem przesłanek są sygnały, które świadczą o obniżonym napięciu posturalnym. Należą do nich między innymi awersja do leżenia na brzuchu, nierównomierne ułożenie ciała oraz stereotypy ruchowe. Rehabilitacja dzieci jest zasadna także w przypadku zaburzeń neurorozwojowych. We wspomnianą kategorię wpisują się między innymi kręcz szyi, mózgowe porażenie dziecięce oraz wady genetyczne.

Wybrane metody terapeutyczne stosowane w rehabilitacji dziecięcej

Istnieje szerokie spektrum metod terapeutycznych, które sprawiają, że rehabilitacja dzieci jest dużo bardziej wydajna. Ogólny zbiór metod, które sprowadzają się do leczenia ruchem, nazywany jest kinezyterapią. Obejmuje on zarówno terapie główne, jak i terapie pomocnicze. Do głównych procedur należą Terapia Integracji Sensomotorycznej, NDT-Bobath oraz PNF. Oczywiście towarzyszą im różnorodne metody wspomagające, takie jak na przykład bieżnia medyczna, kinesiotaping, wkładki termoplastyczne formthotics, platforma balansowa, światłolecznictwo oraz magnetoterapia.

Wiele metod, które zapewniają wyjątkowe możliwości poprawy stanu zdrowia

W naszej klinice chirurgi endoskopowej pracują doświadczeni fizjoterapeuci, którzy swój kunszt zawodowy znakomicie łączą z łatwością nawiązywania relacji z Pacjentem bez względu na to, czy jest on mieszkańcem miasta Żory, czy też przyjechał do nas z odległych okolic. Bliższe informacje na temat naszych usług znajduje się na stronie http://www.sport-klinika.pl.

Gorąco zachęcamy do osobistego kontaktu, celem bliższego zaznajomienia się z naszymi metodami terapeutycznymi.

Tekst sponsorowany