Alergik łatwego życia nie ma, szczególnie gdy przyczyną występowania objawów chorobowych jest jedzenie. W przypadku osób dorosłych, u których zdiagnozowano chorobę oraz jej przyczyny, łatwiej jest utrzymać samokontrolę.

Nieustanne sprawdzanie zawartości talerza jest jedynym skutecznym sposobem niwelowania wszelkich niekorzystnych reakcji organizmu po posiłku. Nie zawsze jednak jest to w pełni możliwe, np. gdy obiad podawany jest w restauracji lub u znajomych.
Życie z alergią pokarmową nie musi jednak przypominać koszmaru. Nie każdy alergik cierpi z tego powodu na intensywne i niebezpieczne dla życia dolegliwości. W zależności od objawów można zastosować doraźne środki łagodzące ich skutki, np. przyjmując odpowiednie leki na alergię. Nigdy nie należy jednak zapominać, że najskuteczniejszą metodą na walkę z alergiami wszelkiego typu to eliminacja alergenu. Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik pokarmowy wymaga całkowitego wykluczenia go z menu, jednak nie oznacza to konieczności rezygnacji z określonego posiłku na całe życie. Odpowiednio długi proces leczenia poprzez utrzymanie właściwej diety wspomaganej środkami farmakologicznymi przynosi zdumiewające efekty. Co prawda osoba przejawiająca nadwrażliwość np. na białko nigdy nie powinna spożywać go w nadmiarze, jednak dzięki leczeniu, być może w przyszłości będzie mogła przyjmować go w niewielkich ilościach, bez wywoływania reakcji alergicznej.
Chorzy u których alergia pokarmowa ma złożony charakter i wywoływana jest przez wiele składników równocześnie, miewają poważne problemy z ustaleniem podstawowego menu, co bywa niezwykle problematyczne, szczególnie gdy alergikiem jest dziecko. Wielu lekarzy skłonnych jest w takich przypadkach zastosować immunoterapię, czyli odczulanie. Tu jednak zdania są mocno podzielone, czy leczenie to przynosi więcej korzyści czy też może spowodować wystąpienie innych objawów chorobowych. Bez względu na rodzaj alergii pokarmowej, a także stopień intensywności występujących dolegliwości, w każdym przypadku należy zapewnić choremu odpowiednią opiekę lekarską.