Alergia na jad owadów jest związana z nadmierną reakcją układu immunologicznego osoby uczulonej na jad insekta. Z reguły reakcja alergiczna przebiega gwałtownie, może dotyczyć zarówno poszczególnych organów, jak i całego organizmu.

 Najczęściej uczulają: owady z rzędu błonkoskrzydłowych (jak pszczoły czy osy), ale także należące do błonkówek rodziny mrówkowatych. Elementem alergizującym są składniki jadu. Substancje te (głównie białka), maja zdolność rozkładania innych białek, z których zbudowane są ludzkie tkanki. Można wyróżnić zarówno alergeny główne (na które reaguje większość uczulonych osób) oraz alergeny mniejsze (na które reaguje niewielki odsetek populacji). Choć jad owadów jest silnym alergenem, to wystąpienie reakcji uczuleniowej zależy również od innych czynników. Najważniejszym jest obecność w organizmie przeciwciał dla konkretnych alergenów. Do objawów chorobowych uczulenia dochodzi, jeśli pewna ilość przeciwciał IgE na powierzchni komórek połączy się z odpowiednim alergenem, który wniknął do organizmu. Innym czynnikiem determinującym jest wysoka ekspozycja na ukąszenia owadów. Im częstsze są użądlenia, tym łatwiej o alergię. Nie bez znaczenia jest także klimat, w którym żyjemy. Objawy alergii u osoby uczulonej można zauważyć nawet przy ukąszeniu jednego owada. O ile u osoby nieuczulonej w miejscu użądlenia występuje „jedynie” zaczerwienienie, niewielki obrzęk oraz ból, o tyle u osoby zdradzającej symptomy alergii pojawiają się (najczęściej po kilku – kilkunastu godzinach) bolesność, zaczerwienienie, duży obrzęk (powyżej 10 cm), który nie ustępuje nawet przez okres 1 doby. Co istotne – im wcześniej po użądleniu pojawiają się objawy, tym groźniejszy i bardziej gwałtowny jest ich przebieg (łącznie z ryzykiem wstrząsu anafilaktycznego). Zagrożenie życia jest szczególnie duże, jeśli ukąszenie wystąpiło w okolicach szyi, głowy lub jamy ustnej. Ogólne objawy mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie – wszystko zależy od tego, gdzie użądlił owad.

Symptomy
alergii mogą powodować również reakcje ze strony układu pokarmowego, są to wtedy: bóle brzucha, nudności, wymioty, a także obrzęki (krtani, gardła, skurcz oskrzeli). Objawy ogólne ze strony układu krążenia obejmują natomiast: spadek ciśnienia, zapaść, utratę przytomności. Rzadko może pojawiać się również rozluźnienie zwieraczy układu moczowego czy wydalniczego. U alergików w wieku dziecięcym i nastoletnim zagrożeniem dla życia są w szczególności objawy ze strony układu oddechowego, natomiast u dorosłych – układu krążenia.